Pajor Technology Sp. z o.o.
ul. Nowatorska 9
33-100 Tarnów, Polska

tel. +48 (0)14 666 32 32
e-mail: info@pajor-technology.com

- dane rejestrowe
Pajor Technology Sp. z o.o.
ul. Goetzów Okocimskich 241
32-800 Okocim, POLSKA
Sąd Rejonowy Kraków - Kraków - Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000632783, NIP 869-19-86-024, NIP UE: PL8691986024
Kapitał zakładowy 125.000 PLN

Formularz kontaktowy